suplementy diety bez tajemnic

Solgar L-Glutamine 500mg 250 Vegetable Capsules

Solgar L-Glutamine 500mg 250 Vegetable Capsules to suplement diety w formie Kapsu艂ki. W sk艂ad tego suplementu diety wchodz膮: Inne sk艂adniki: Celuloza ro艣linna, celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu pochodzenia ro艣linnego, ro艣linny kwas stearynowy., L-Glutamina (Wolna Forma) 1500 mg. Produkt ten zg艂oszono do rejestracji w 2019 roku. Jego status w rejestrze to: weryfikacja w toku. suplement diety Solgar L-Glutamine 500mg 250 Vegetable Capsules zosta艂 wyprodukowany przez Solgar, oraz zg艂osi艂a go do rejestracji firma frigg sp. z o.o..

 • Informacje o suplemencie

  Sk艂ad: Inne sk艂adniki: Celuloza ro艣linna, celuloza mikrokrystaliczna, stearynian magnezu pochodzenia ro艣linnego, ro艣linny kwas stearynowy., L-Glutamina (Wolna Forma) 1500 mg
  Forma: Kapsu艂ki
  Kwalfikacja: s - suplement diety
  Status produktu: weryfikacja w toku

  Rok zg艂oszenia: 2019
  Producent: Solgar
  Rejestruj膮cy: frigg sp. z o.o.
  Dodatkowe informacje:

 • Informacje o sk艂adnikach suplementu

  Uwaga! Poni偶sze informacje nie stanowi膮 informacji z ulotki produktu. S膮 to definicje encyklopedyczne dotycz膮ce poszczeg贸lnych sk艂adnik贸w suplementu diety, nie s膮 one bezpo艣rednio powi膮zane z produktem. Nie mog膮 one zast膮pi膰 informacji z ulotki, czy te偶 porady lekarza lub farmaceuty. S膮 to jedynie informacje pomocnicze.

  inne sk艂adniki: celuloza ro艣linna - Kom贸rka ro艣linna 鈥 podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna buduj膮ca organizm ro艣liny, maj膮ca zdolno艣膰 wymiany materii z otoczeniem i jej przetwarzania. Pod wzgl臋dem kszta艂tu kom贸rki ro艣linne mo偶na podzieli膰 na: r贸wnowymiarowe 鈥 o kszta艂cie kuli (parenchymatyczne), silnie wyd艂u偶one w jednym kierunku (prozenchymatyczne).Kszta艂t kom贸rki zale偶y od funkcji jak膮 pe艂ni i od rodzaju tkanki, kt贸rej jest elementem.

  celuloza mikrokrystaliczna - Celuloza mikrokrystaliczna (E 460 I) 鈥 substancja wype艂niaj膮ca, stosowana w gastronomii.

  stearynian magnezu pochodzenia ro艣linnego - Lit (Li, z gr. 位委胃慰蟼 lithos 鈥泂ka艂a鈥) 鈥 pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 3. W czystej postaci jest mi臋kkim, srebrnobia艂ym metalem. Nale偶y do grupy metali alkalicznych (litowc贸w). W warunkach standardowych jest najl偶ejszym metalem i pierwiastkiem o najni偶szej g臋sto艣ci w fazie sta艂ej. Jak wszystkie pierwiastki grupy I jest wysoce reaktywny i palny. W zwi膮zku z tym najcz臋艣ciej przechowuje si臋 go w olejach mineralnych, ewentualnie w atmosferze gaz贸w oboj臋tnych (w przypadku litu s膮 to gazy szlachetne 鈥 najcz臋艣ciej argon lub hel). Po przeci臋ciu lit ma metaliczny po艂ysk, ale kontakt z wilgotnym powietrzem prowadzi do korozji, zmieniaj膮cej powierzchni臋 na srebrnoszar膮, matow膮, a nast臋pnie, wraz z post臋pem korozji, na ca艂kowicie czarn膮 lub z licznymi czarnymi plamami. Z powodu wysokiej reaktywno艣ci lit nie wyst臋puje w naturze w stanie wolnym, a jedynie w postaci zwi膮zk贸w, kt贸re zwykle maj膮 budow臋 jonow膮. Wyst臋puje w wielu pegmatytach oraz wodzie morskiej, gdy偶 kation litowy (Li+) jest dobrze rozpuszczalny. Najcz臋艣ciej otrzymuje si臋 go z solanek i glin. Przemys艂owo lit uzyskuje si臋 poprzez wydzielanie za pomoc膮 elektrolizy z mieszaniny chlorku litu i chlorku potasu. J膮dro litu jest na granicy stabilno艣ci, poniewa偶 oba stabilne izotopy wyst臋puj膮ce w przyrodzie maj膮 jedne z najni偶szych energii wi膮za艅 j膮dra atomowego (na nukleon) ze wszystkich stabilnych j膮der atomowych. Wzgl臋dnie ma艂a stabilno艣膰 powoduje, 偶e lit wyst臋puje rzadziej w Uk艂adzie S艂onecznym od 25 z pierwszych 32 pierwiastk贸w uk艂adu okresowego, pomimo ma艂ej masy atomowej. Z podobnych powod贸w lit jest wa偶nym pierwiastkiem w fizyce j膮drowej. Przemiana j膮der litu w j膮dra helu w 1932 roku by艂a pierwsz膮 w pe艂ni dokonan膮 przez cz艂owieka reakcj膮 j膮drow膮, a wodorek litu 7Li2H s艂u偶y jako paliwo j膮drowe w kontrolowanych syntezach termoj膮drowych. Lit i jego zwi膮zki maj膮 wiele r贸偶norakich zastosowa艅 przemys艂owych, w tym w produkcji szk艂a i ceramiki 偶aroodpornej, wytrzyma艂ych stop贸w u偶ywanych w lotnictwie, ogniw litowych i akumulator贸w litowo-jonowych. Te trzy zastosowania zu偶ywaj膮 ponad po艂ow臋 艣wiatowej produkcji litu. Cho膰 艣ladowe ilo艣ci litu s膮 obecne we wszystkich organizmach, nie ma on wyra藕nej funkcji biologicznej. Zwierz臋ta i ro艣liny mog膮 偶y膰 bez niego w zdrowiu. Jednak pobocznych funkcji litu w organizmach nie wykluczono. Kation litu Li+ podawany w postaci jednej z soli jest u偶ywany jako stabilizator nastroju w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej.

  ro艣linny kwas stearynowy. - Kwas stearynowy (gr. stear 鈥 艂贸j, t艂uszcz), C17H35COOH 鈥 organiczny zwi膮zek chemiczny, jeden z nasyconych kwas贸w t艂uszczowych, sk艂adnik stearyny. Kwas stearynowy wyst臋puje w postaci estru z gliceryn膮 w t艂uszczach zwierz臋cych, a tak偶e w mniejszym stopniu w ro艣linnych (np. 艂贸j wo艂owy sk艂ada si臋 w 24% z kwasu stearynowego). Otrzymuje si臋 go w wyniku hydrolizy t艂uszcz贸w zwierz臋cych w wysokiej temperaturze i pod zwi臋kszonym ci艣nieniem. Jest u偶ywany do produkcji 艣wiec, kredek 艣wiecowych, myde艂, kosmetyk贸w, lek贸w oraz do zmi臋kczania gumy.

  l-glutamina wolna forma 1500 mg - Czerniak, zwany te偶 czerniakiem z艂o艣liwym (艂ac. melanoma malignum) 鈥 nowotw贸r z艂o艣liwy sk贸ry, b艂on 艣luzowych lub b艂ony naczyniowej oka wywodz膮cy si臋 z melanocyt贸w. Stanowi od 5% do 7% nowotwor贸w z艂o艣liwych sk贸ry cz艂owieka. Corocznie jest rozpoznawane oko艂o 130 000 przypadk贸w tej choroby, wi臋kszo艣膰 u os贸b rasy bia艂ej. Zapadalno艣膰 na 艣wiecie wykazuje znaczn膮 zale偶no艣膰 geograficzn膮. Czerniak przed 40. rokiem 偶ycia jest rzadki, szczyt zachorowa艅 przypada na si贸dm膮 i 贸sm膮 dekad臋 偶ycia. Najcz臋艣ciej pojawia si臋 na sk贸rze niezmienionej, cho膰 mo偶e powsta膰 w obr臋bie znamion barwnikowych. Podejrzenie czerniaka budzi pojawienie si臋 nowej zmiany przypominaj膮cej atypowe znami臋 lub zmiana wcze艣niej istniej膮cego znamienia barwnikowego. Do g艂贸wnych objaw贸w czerniaka nale偶膮: asymetryczne zabarwienie, kszta艂t i powierzchnia zmiany, uniesienie si臋 zmiany ponad otaczaj膮c膮 sk贸r臋, nieregularne ograniczenie zmiany, a tak偶e du偶y jej wymiar. R贸wnie偶 艣wi膮d, b贸l, krwawienie i owrzodzenie w obr臋bie znamienia lub nowej zmiany sk贸rnej budz膮 podejrzenie z艂o艣liwego charakteru zmiany. G艂贸wnymi czynnikami ryzyka s膮 ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe pochodz膮ce z promieniowania s艂onecznego lub sztucznych 藕r贸de艂 i indywidualna podatno艣膰 na nowotw贸r, przede wszystkim przez zwi臋kszone ryzyko genetyczne. Intensywna, przerywana ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe prowadz膮ca do oparzenia s艂onecznego, szczeg贸lnie w okresie dzieci艅stwa, wi膮偶e si臋 z wi臋kszym ryzykiem zachorowania ni偶 wieloletnia regularna ekspozycja. Nowotw贸r cz臋艣ciej wyst臋puje u kobiet ni偶 u m臋偶czyzn. Rozpoznanie kliniczne jest stawiane na podstawie badania dermatoskopowego, a pozosta艂e badania pe艂ni膮 rol臋 jedynie pomocnicz膮. Podejrzana zmiana jest wycinana z niewielkim marginesem zdrowych tkanek, a pr贸bka jest badana histopatologicznie. Badanie to umo偶liwia ostateczne rozpoznanie choroby oraz ocen臋 wielu czynnik贸w o charakterze rokowniczym. Podstawow膮 metod膮 leczenia czerniaka jest radykalne wyci臋cie guza z odpowiednio szerokim marginesem zdrowych tkanek. Cz臋sto jest konieczna biopsja w臋z艂a wartowniczego lub rozszerzenie zabiegu o wyci臋cie lokalnych w臋z艂贸w ch艂onnych. W przypadku choroby nieoperacyjnej lub obecno艣ci przerzut贸w odleg艂ych stosuje si臋 leczenie og贸lnoustrojowe oparte na nowoczesnych lekach celowanych, dobieranych indywidualnie dla ka偶dego chorego w oparciu o bie偶膮ce mutacje i obraz kliniczny choroby. Wykorzystywanych jest kilka grup lek贸w celowanych: inhibitory BRAF (wemurafenib, dabrafenib), inhibitory MEK (trametynib), przeciwcia艂a anty-CTLA-4 (ipilimumab), przeciwcia艂a anty-PD-1 (pembrolizumab, niwolumab) i inhibitory c-KIT (imatynib). W leczeniu stosuje si臋 r贸wnie偶 klasyczn膮 immunoterapi臋 opart膮 o interferon 伪 i IL-2. Klasyczna chemioterapia jest stosowana u chorych nieodpowiadaj膮cych na leki celowane i immunoterapi臋. Zapobieganie polega na unikaniu nadmiernego wystawienia si臋 na dzia艂anie promieniowania s艂onecznego.

  (藕r贸d艂o informacji o sk艂adnikach: Wikipedia)

Tagi:  , , ,
{{ reviewsOverall }} / 5 Ocena u偶ytkownik贸w (0 g艂osy)
Cena0
Skuteczno艣膰0
Dzia艂ania uboczne0
Opinie klient贸w Dodaj swoj膮 opini臋
Sortuj po:

Dodaj pierwsz膮 opini臋 o tym produkcie.

Zweryfikowany
{{{review.rating_comment | nl2br}}}

Poka偶 wi臋cej
{{ pageNumber+1 }}
Dodaj swoj膮 opini臋